szépkártya

kártyaelfogadó

Valid XHTML 1.0 Transitional Érvényes CSS!

 Elfogadóhely neve  

Régió

Kategória

Megye

Árkategória

Település

Jellemzők
 
szépkártya

BÉREN KÍVÜLI JUTTATÁSOK 2013

CAFETÉRIA KEDVEZMÉNYESEN ADÓZÓ MÉRTÉKEK

Juttatás megnevezése

Adóteher mértéke

Kedvezményes korlát

Munkahelyi meleg étkeztetés

35,7%

500.000 Ft

12.500 Ft/hó

Erzsébet-utalvány

35,7%

8.000 Ft/hó

Széchenyi Pihenő Kártya

 

         Szálláshely alszámla

35,7%

225.000 Ft/év

         Étkezés alszámla

35,7%

150.000 Ft/év

         Szabadidő alszámla

35,7%

75.000 Ft/év

Helyi utazási bérlet térítése

35,7%

bérlet ellenértéke

Önkéntes nyugdíjpénztári kiegészítés

35,7%

49.000 Ft/hó
(minimálbér 50%-a)

Önkéntes egészségpénztári kiegészítés

35,7%

Együttesen
29.400 Ft/hó (minimálbér 30%-a)

Önsegélyező pénztári hozzájárulás

35,7%

Iskolakezdési utalvány

35,7%

29.400 Ft/gyerek/szülő
(minimálbér 30%-a)

Iskolarendszerű képzés

35,7%

245.000 Ft/év
(minimálbér 2,5-szerese)

Sport és kulturális rendezvény belépő

0%

50.000 Ft/év

Számítógép-használat

0%

korlátlan

Helyközi munkába járás kiegészítés (+14%)

0%

korlátlan

Kockázati életbiztosítás

0%

korlátlan

Egészség- és betegségbiztosítás

0%

korlátlan

Egyes meghatározott juttatások

51,17%

korlátlanMinimálbér emelés

2013-ban a minimálbér 93.000 Ft-ról 98.000 Ft-ra, míg a garantált bérminimum 108.000 Ft-ról 114.000 Ft-ra emelkedik. Ennek köszönhetően számos cafeteria elem (kedvezményes adózás mellett adható) havi maximum értéke növekszik, hiszen a minimálbérhez van kötve az iskolakezdési utalvány mellett az önkéntes egészség-, illetve nyugdíjpénztár, az iskolarendszerű képzés valamint az önsegélyező pénztár is.

Vissza

Emelkedik az EHO

Az Szja-tv. 71.§-a szerinti béren kívüli juttatásokat terhelő egészségügyi hozzájárulás mértéke 2013-tól a korábbi 10 százalékról 14 százalékra emelkedik [Eho-tv. 3.§ (4) bekezdés]. A közteheralap változatlanul a juttatás értékének 1,19 szerese.

Vissza

A Béren Kívüli Juttatás Adó vonzata

2013-ban az eddigi 30,94%-os kedvezményes adóteher 35,7%-ra emelkedik. Ennek oka, hogy a béren kívüli juttatások után a juttatónak a személyi jövedelemadón felül 14% EHO-t is fizetnie kell. A személyi jövedelemadó alapja továbbra is a juttatás értékének 1,19-szerese, mértéke pedig 16% marad, ez annyit jelent, hogy száz forintnyi béren kívüli juttatás után a korábbi 131 forint helyett 2013-ban 136 forintot kell megfizetnie a munkaadónak.

(0,16+0,14)*1,19 = 35,7%

Vissza

Az 500.000 Ft-os értékhatár

2013 a fenti kedvezményes adózás mellett adható maximális éves 500.000 Ft-os értékhatár. Az értékhatárt évközi be- illetve kilépés esetén továbbra is a munkaviszonyban töltött időnek megfelelően arányosítva kell figyelembe venni. Amennyiben a munkáltató által a munkavállalónak juttatott, önmagukban béren kívüli juttatásnak minősülő juttatások együttes értéke meghaladja az adóévi 500 ezer forintot, illetve a jogviszony fennállásának időtartamával arányos részét, a meghaladó rész az Szja-tv. szerinti egyes meghatározott juttatásnak minősül (és ekként adóköteles). Változás azonban, hogy ha a magánszemély munkaviszonya a magánszemély halála esetén szűnik meg, úgy az időbeli arányosítást nem kell érvényesíteni, az éves 500.000 Ft-ot kell alapul venni.

Vissza

Munkahelyi étkeztetés

A 2012-ben hatályos szabályozás szerint csak az a munkahelyi étkeztetés minősülhet béren kívüli juttatásnak, amely a munkáltató telephelyén működő étkezőhelyen valósul meg. Utalvány, elektronikus adathordozó formájában történő juttatás esetén további feltétel, hogy ez az étkezőhely kizárólag az adott munkáltató munkavállalóit lássa el.

2013-tól ez utóbbi feltétel megszűnt, tehát nem kizáró ok, ha más magánszemélyek is igénybe veszik az étkezőhely szolgáltatását. Változatlan viszont az a feltétel, hogy az étkezőhelynek a munkáltató telephelyén működőnek kell lennie [Szja-tv. 71.§ (1) bekezdés b)pont ba)alpont és (2) bekezdés b)pont ba)alpont].

Vissza

Erzsébet-utalvány

2013-tól az Erzsébet-utalvány béren kívüli juttatásnak minősülő havi keretösszege 8 ezer forintra emelkedett. Nem változik ugyanakkor az a szabály, hogy a havi juttatási keretösszeg az adóéven belül utólag adott juttatás esetén is alkalmazható. 2012-ben az Szja-tv. átmeneti rendelkezése biztosította, hogy az Erzsébet-utalvány fogyasztásra kész étel vásárlásán túlmenően – az év végéig – melegkonyhás vendéglátó helyen étkezési szolgáltatás igénybevételére is felhasználható legyen. 2013-tól a melegkonyhás vendéglátóhelyen étkezési szolgáltatás igénybevételére (is) felhasználhatóság véglegessé válik [Szja-tv. 71.§ (1) bekezdés b)pont bb)alpont és (2) bekezdés b)pont bb)alpont].

Vissza

Széchenyi Pihenő Kártya

A SZÉP Kártyával 2014-ben is három alszámla kezelhető. Így a szálláshely alszámlára a munkáltató évente maximálisan 225 000 forintot utalhat, melyet a vonatkozó kormányrendelet szerint szálláshely szolgáltatásra lehet felhasználni. A vendéglátás alszámlán évente legfeljebb 150 000 forintot lehet elhelyezni egy munkavállaló részér, melyet melegkonyhás vendéglátó helyeken lehet elkölteni a rendeletben megszabott étkezési szolgáltatásokra. A szabadidő alszámlára évente maximum 75 000 forint helyezhető el, ugyanakkkor jelentősen bővült a szabadidő alszámlához kapcsolódó szolgáltatások köre. Ennek értelmében az eddiginél több sporttevékenység finanszírozható a kártyával, például a sporthorgászat, a sportoktatás, illetve sportpályabérlet és uszodabérlet is. Változott a kártya kibocsátásáról és felhasználásáról szóló kormányrendelet, melynek következtében a kártyabirtokos halála esetén a kibocsátó intézmény a hagyatéki eljárás végéig zárolja az elektronikus utalvány nyilvántartását, így az nem jár le. A kibocsátó a hagyatéki végzésben foglaltak szerint készpénzben kifizetheti az örökösnek az elhunyt kártyáján rendelkezésre álló összeget. A módosítás továbbá egyértelműsíti az elfogadóhellyé válás szabályozását, így csak az válhat elfogadóhellyé, ahol ténylegesen szolgáltatást nyújtanak (a közvetítő vállalkozások nem).

Vissza

Helyi utazási bérlet

A helyi utazási bérlet 2013-ban is a bérlet értékének megfelelő összegig, felső határ nélkül juttatható kedvezményes adózás mellett. Budapesten a tömegközlekedési bérletek árai emelkednek, így a 2012-ben érvényes 9.800 Ft helyett 10.500 Ft-ba fog kerülni a teljes árú havi bérlet. Az éves bérletek (egy- vagy tizenkét szelvényes bérlet) ára 114.600 Ft lesz.

Amennyiben az éves bérleteket még 2012-ben adjuk át a munkavállalóinknak úgy még az idei évre érvényes 30,94% adó, míg ha jövőre veszi át a munkavállaló, úgy az EHO növekedése miatt 35,7% adó terheli.

Vissza

Önsegélyező pénztár

A nemrégiben elfogadott javaslat módosította az 1993. évi XCVI. az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló törvényt is. A módosítás értelmében jövőre kedvezményes adózású juttatásként biztosítható a munkavállaló számára önsegélyező pénztári hozzájárulás, mely többek között felhasználható gyermek születéséhez kapcsolódó ellátásokra, munkanélküliségi ellátásokra, tűz- és elemi károkhoz kapcsolódó segélyekre, betegséghez, egészségi állapothoz kapcsolódó segélyekre, hátramaradottak segélyezésére halál esetén, nevelési, évkezdési, tanévkezdési (beiskolázási) támogatásra, közüzemi díjakra, lakáscélú devizaalapú jelzáloghitel törlesztésének támogatására, otthoni gondozásra, valamint idősgondozás támogatására.

Vissza

Iskolakezdési utalvány

Az iskolakezdési utalvánnyal kapcsolatos legfontosabb változás, hogy 2013-ban csak és kizárólag utalványos formában lesz biztosítható a juttatás. A változás következtében megszűnik az a lehetőség, hogy a munkáltató nevére kiállított számla ellenében utólagosan elszámolva térítsük meg a munkavállalók iskolakezdéssel kapcsolatos költségeit. Ez azon szülők számára jelenthet nehézséget, akik az iskolában vásárolt tankönyvek után kapott számlák alapján vették igénybe ezt a juttatást. További változás az iskolakezdési utalvánnyal kapcsolatban, hogy nőtt az utalvány felhasználhatósági ideje, így az iskola kezdését megelőző 60 naptól a tárgyév december 31-éig használhatóak fel az utalványok.

Vissza

Sport és kulturális rendezvény támogatása

Az idei évben 50.000 Ft-ig adómentes juttatásként volt biztosítható a munkavállalók számára sporteseményre szóló, belépőjegy vagy bérlet vásárlására jogosító utalvány. A módosító javaslat értelmében jövőre sportesemények látogatása mellett már kulturális szolgáltatásra is igénybe lehet venni az adómentes juttatást. Ilyen szolgáltatásnak minősül a muzeális intézmény és művészeti létesítmény (kiállítóhely) látogatása, színház-, tánc-, cirkusz- vagy zeneművészeti előadás, továbbá a könyvtári beiratkozási díj. Fontos, hogy a két utalvány esetében együttesen él az 50.000 Ft-os éves határ.

Vissza

Biztosítások

A módosító javaslatok újrakodifikálták a biztosításhoz kapcsolódó adókötelezettségeket, azért, hogy elkülönítsék egymástól az adómentes, valamint az adóköteles biztosítási díjakat. A minimálbér 30%-áig továbbra is adómentes marad a kockázati biztosítás, azonban a teljes életre szóló életbiztosítások esetében csak a rendszeres (kifizető/munkáltató által fizetett) díj lesz adómentes. Adómentes díj után a biztosító által kifizetett összeg egyéb jövedelemnek minősül, melyet 27%-os, 10 év után 14%-os EHO terhel.

Vissza

Egyes meghatározott juttatások

A jövőben is juttathatók további elemek az eddig felsoroltak mellett. Ezen elemek normál adózású elemeknek minősülnek, melyeket 51,17% adó terhel. Fontos kitétel ezekkel az elemekkel kapcsolatban, hogy továbbra is szükséges szabályzat a juttatásukhoz, valamint ezen elemek minden munkavállaló számára ténylegesen elérhetőek kell, hogy legyenek. Fogyasztásra kész étel vásárlására jogosító utalvány a korábban részletezett változások miatt nem tartozhat jövőre az egyes meghatározott juttatások közé.

Vissza

Nem részletezett elemek

A fent nem részletezett elemekkel kapcsolatban lényegi változással nem kell számolnunk a 2013-as évre vonatkozóan.