szépkártya

kártyaelfogadó

Valid XHTML 1.0 Transitional Érvényes CSS!

 Elfogadóhely neve  

Régió

Kategória

Megye

Árkategória

Település

Jellemzők
 
szépkártya

Ezen az oldalon Gróf Széchenyi István életéről, életművéről olvashat hasznos tudnivalókat.

Gróf Széchenyi István

1791-ben született Bécsben. Apja gróf Széchényi Ferenc, édesanyja Festetich Júlianna grófnő.

Széchenyi István

Középfokú iskoláit magánúton végezte, de nyilvánosan, magyar páterek előtt vizsgázott. Apja akarata szerint 17 éves korában már katona volt. Részt vett a Napóleon elleni háborúkban, ki is tűnt bátorságával és vakmerőségével. Rengeteget utazott, bejárta Törökországot, Kelet- és Nyugat-Európát.

Utazásai közben döbbent rá hazája elmaradottságára. Megállapította, hogy történelmi neve súlyos kötelességgel is jár, ezért életcéljául nemzete sorsának előmozdítását tűzte ki. Hazatérve ő lett a reformgondolat kezdeményezője és legjelentősebb alakja.

Szinte lehetetlen felsorolni mindazt, amit élete folyamán tett nemzetéért. Megalapította a Magyar Tudományos Akadémiát, előmozdította a dunai és tiszai gőzhajózást, a Lánchíd megépítését, támogatta a vasúthálózat megépítését és az egyesült Budapest ötletét.Az 1848 áprilisában megalakuló Batthyány kormányban a közmunka-közlekedésügyi miniszteri tárcát kapta. Bécs és a független magyar kormány közötti feszültségeket azonban nem volt képes elviselni. Posztjáról lemondott, és 1848. szeptember 5-én a döblingi elmegyógyintézetbe került orvosa, Almási Balogh Pál tanácsára. Széchenyi Döblingben hamarosan visszanyerte szellemi alkotóerejét, és élénk érdeklődéssel kísérte a hazai és európai politikai eseményeket, viszonyokat.

A sorozatos zaklatások, házkutatások felőrölték Széchenyi maradék erejét. Az üldöztetéseknek csak a halála vetett véget. 1860. április 7-éről 8-ára virradó éjszakán "karosszékében ülve, átlőtt koponyával találtatott".

Művei:

A "legnagyobb magyar" elnevezést számos reformkísérletéért, a haza felvirágoztatásáért, nemzetnevelő tevékenységéért adományozta neki későbbi politikai ellenfele, Kossuth Lajos. A hazai gazdaság és társadalom átalakításának szükségességét Hitel (1830) című könyvében fejtette ki. A művet, gondolatait ért támadások miatt írta meg Világ (1831) könyvét, melyben állításait igazolva riasztó képet festett az országról. 1833-ban a cenzúra miatt Lipcsében adta ki a magyar politikai radikalizmus kézikönyvét, a Stádiumot. Nagy hatású röpiratokat írt. Már a döblingi ideggyógyintézetben írta a magyar politikai irodalom páratlan gúnyiratát, az Önismeretet (1857), szatirikus támadását az önkényuralmi rendszer ellen.