szépkártya

kártyaelfogadó

Valid XHTML 1.0 Transitional Érvényes CSS!

 Elfogadóhely neve  

Régió

Kategória

Megye

Árkategória

Település

Jellemzők
 
szépkártya

Tájékoztató a Széchenyi Pihenő Kártyával kapcsolatos közigazgatási teendőkről

Széchenyi Pihenő Kártya kibocsátására irányuló tevékenységgel kapcsolatos nyilvántartási feladatok

A Széchenyi Pihenő Kártya kibocsátásának és felhasználásának szabályairól szóló 55/2011. (IV.12.) Kormányrendelet (továbbiakban: rendelet) értelmében a kártyakibocsátási tevékenységet folytató intézménynek (intézmény: a Széchenyi Pihenő Kártya kibocsátására a rendelet szerint jogosultsággal rendelkező gazdasági társaság) a tevékenység megkezdését követően haladéktalanul, de legkésőbb 3 napon belül (utólagosan) értesítenie kell a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalt (továbbiakban: MKEH). Az MKEH nyilvántartásba veszi az intézményt, erről a nemzetgazdasági minisztert tájékoztatja. A nyilvántartásba vételt az MKEH értesítéssel visszaigazolja. A kártyát kibocsátó intézmények listája itt elérhető.

A kártyakibocsátási tevékenységet az az intézmény folytathat, amely a rendeletben foglalt előírásoknak megfelel, különös tekintettel a rendelet alábbi 13. §-ára.

„A kártya kibocsátására olyan, az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény 2. § (2) bekezdés d) pontja szerinti szolgáltató - ide nem értve a természetes személyt - jogosult, amelyet határozatlan időre vagy a kártyakibocsátás megkezdésétől számított még legalább 5 év határozott időtartamra alapítottak, és amely a vele a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény szerinti ugyanazon elismert vagy tényleges vállalatcsoportként működő gazdasági társasággal együttesen megfelel az alábbi feltételek mindegyikének:

a) ügyfelek számára nyitva álló helyiséget tart fenn minden 35 000 főnél több lakosú magyarországi településen,

b) az utolsó lezárt üzleti évben legalább 100 000 darab saját kibocsátású bankkártyával rendelkezik,

c) legalább 2 év tapasztalata van az SZJA törvény 71. §-a szerinti béren kívüli juttatások igénybevételére szolgáló elektronikus utalványkártyák ibocsátásában, és az általa kibocsátott ilyen utalványkártyák száma meghaladta a 25 000 darabot a legutolsó lezárt üzleti év adatai alapján.”

Az intézmény által küldött értesítésnek tartalmaznia kell:

a) az intézmény nevét, székhelyét;

b) az intézmény cégnyilvántartási számát;

c) a vállalatcsoport nevét, formáját;

d) tényleges vállalatcsoport esetén az uralkodó tag nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy mely szervezetek tartoznak a vállalatcsoporthoz;

e) a kártyakibocsátási tevékenység megkezdésének tényét, a vonatkozó előírásoknak való megfelelésről (pl.: R. 13. §-a) szóló nyilatkozattal;

f) 2200 Ft általános tételű eljárási illetéket.

Az értesítést tevő intézmény a rendelet szerinti kötelezettségét az itt letölthető értesítési adatlap kitöltésével és megküldésével is teljesítheti.

Az értesítés megtételének módja:

Az intézmények személyesen vagy meghatalmazott útján az MKEH Ügyfélkapcsolati Osztályán (1124 Budapest, Németvölgyi út 37-39.) vagy postai úton (1534 Budapest BKKP, Pf: 919.) tehetik meg az értesítést a kártyakibocsátás megkezdéséről.

A kártyakibocsátónak és a rendelet szerinti szolgáltatónak a Széchenyi Pihenő Kártya kibocsátásának és felhasználásnak során további előírásoknak is eleget kell tenniük, amit az MKEH a nemzetgazdasági miniszter utasítása szerint ellenőrizhet.

Forrás: http://www.mkeh.gov.hu/kereskedelmi/idegenforg_nyilv/szep-kartya